Сертификати


“НЕКСТ БИЛД” ЕООД е сертифицирана по система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 и за здравословни, безопасни условия на труд в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 и за управление на енергията по БДС EN ISO 50001:2011.
“НЕКСТ БИЛД” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), притежава всички групи и буква “М” и буква “Е” за изпълнение на паметници на културата от местно и национално значение.
“НЕКСТ БИЛД” ЕООД притежава лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение.

СЕРТИФИКАТИ ПО ИСОКАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕЛИЦЕНЗ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИДРУГИ
За нас
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Контакт с нас