"НЕКСТ БИЛД" ЕООД успешно реализирахме проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

19.11.2018 Некст Билд

Днес 19.11.2018 г. официално изпълнихме спечеленият от нас проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ / BG16RFOP002-3.001-0118-C01/ с обща стойност на финансирането 2 057 248,82 лева без ДДС. Закупихме технологична линия за производство на бетонови изделия, включваща следните активи:

Машина за производство на бетонни блокчета – 1 бр.;

Комбиниран багер-товарач JCB- 2 бр.;

Ротиращ телехендлер MANITOU– 2 бр.;

Мотокар HYUNDAI– 1 бр.;

Товарен автомобил MAN с кранова уредба PALFINGER -1 бр.;

Също така с проекта внедрихме и се сертифицирахме по ISO 50001:2011. - система за енергийно управление.

Щастливи сме, че спечелихме финансиране по този жизненоважен проект за нашата компания. Благодарение на това ние повишихме нашата конкурентоспособност, повишихме енергийната ефективност на предприятието и отворихме нови работни места.